PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 05. 2019. do 31. 05. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.05.2019
151
18,551,400.00
06.05.2019
105
17,400,204.00
07.05.2019
126
7,966,020.00
08.05.2019
131
38,111,201.00
09.05.2019
195
607,714,112.00
10.05.2019
152
12,596,890.00
13.05.2019
157
5,710,059.00
14.05.2019
206
10,951,488.00
15.05.2019
134
12,679,226.00
16.05.2019
112
20,350,903.00
17.05.2019
140
23,666,172.00
20.05.2019
114
7,693,082.00
21.05.2019
169
122,757,651.00
22.05.2019
136
30,493,889.00
23.05.2019
151
25,386,696.00
24.05.2019
31
2,384,026.00
27.05.2019
131
47,483,445.00
28.05.2019
107
26,786,667.00
29.05.2019
120
114,618,214.00
30.05.2019
182
19,083,685.00
31.05.2019
121
7,391,858.00
Ukupno:
2871
1,179,776,888.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.05.2019
37
47,610,000.00
06.05.2019
15
30,787,545.00
08.05.2019
104
173,423,712.00
Ukupno:
156
251,821,257.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.05.2019
7
25,000,000,000.00
08.05.2019
8
45,000,000,000.00
09.05.2019
14
13,621,847,240.36
10.05.2019
1
249,491.90
14.05.2019
1
699,893.41
15.05.2019
3
10,000,000,000.00
20.05.2019
13
13,184,209,081.56
21.05.2019
1
3,012,330.00
22.05.2019
4
10,000,000,000.00
29.05.2019
7
25,000,000,000.00
Ukupno:
59
141,810,018,037.23Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
09.05.2019
2
5,775,000.00
14.05.2019
8
34,524,000.00
20.05.2019
38
637,418,950.00
27.05.2019
35
13,330,149.71
31.05.2019
1
9,000,000.00
Ukupno:
84
700,048,099.71