PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 06. 2019. do 28. 06. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.06.2019
140
3,355,866.00
04.06.2019
85
22,930,014.00
05.06.2019
229
45,932,991.00
06.06.2019
135
8,275,478.00
07.06.2019
103
13,732,144.00
10.06.2019
96
27,521,807.00
11.06.2019
77
9,249,478.00
12.06.2019
106
19,684,041.00
13.06.2019
105
83,102,514.00
14.06.2019
120
5,306,837.00
17.06.2019
103
32,725,997.00
18.06.2019
60
21,687,762.00
19.06.2019
86
3,946,089.00
20.06.2019
82
15,531,891.00
21.06.2019
107
11,689,647.00
24.06.2019
91
24,760,875.00
25.06.2019
67
1,981,070.00
26.06.2019
72
5,158,598,725.00
27.06.2019
63
3,595,526.00
28.06.2019
98
165,346,321.00
Ukupno:
2025
5,678,955,073.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.06.2019
189
8,029,476.00
13.06.2019
3
5,286,400.00
Ukupno:
192
13,315,876.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.06.2019
8
20,000,000,000.00
06.06.2019
22
27,377,154,432.00
11.06.2019
3
3,614,579.59
12.06.2019
9
30,000,000,000.00
13.06.2019
13
5,243,939,589.75
14.06.2019
1
199,727.30
17.06.2019
2
1,499,997,297.02
18.06.2019
2
999,987,914.82
19.06.2019
6
15,000,000,000.00
26.06.2019
7
40,000,000,000.00
27.06.2019
2
649,907.99
Ukupno:
75
140,125,543,448.47Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.06.2019
1
369,790.00
04.06.2019
1
5,000,000.00
05.06.2019
31
1,204,847,667.50
11.06.2019
1
336,889,883.92
26.06.2019
6
84,914,212.50
Ukupno:
40
1,632,021,553.92