PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 07. 2019. do 31. 07. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.07.2019
79
298,525,044.00
02.07.2019
80
39,937,697.00
03.07.2019
194
46,336,500.00
04.07.2019
130
81,579,127.00
05.07.2019
75
15,022,050.00
08.07.2019
112
20,912,702.00
09.07.2019
79
58,439,245.00
10.07.2019
70
68,740,829.00
11.07.2019
207
12,666,079.00
12.07.2019
114
6,549,708.00
15.07.2019
80
8,262,984.00
16.07.2019
123
4,541,271.00
17.07.2019
85
32,770,232.00
18.07.2019
87
41,127,759.00
19.07.2019
108
24,964,427.00
22.07.2019
74
24,347,450.00
23.07.2019
66
2,474,293.00
24.07.2019
65
20,970,682.00
25.07.2019
60
20,395,134.00
26.07.2019
64
26,046,121.00
29.07.2019
79
216,905,827.00
30.07.2019
93
48,622,670.00
31.07.2019
110
81,847,814.00
Ukupno:
2234
1,201,985,645.00



Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.07.2019
13
9,407,751.00
10.07.2019
3
1,611,910.00
12.07.2019
1
68,000.00
16.07.2019
39
3,565,200.00
17.07.2019
199
570,140,655.00
Ukupno:
255
584,793,516.00



Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.07.2019
1
4,880,600.87
03.07.2019
10
50,000,000,000.00
08.07.2019
2
999,992,655.61
10.07.2019
9
55,000,000,000.00
11.07.2019
23
24,756,657,113.58
17.07.2019
8
45,000,000,000.00
19.07.2019
3
2,882,737.69
24.07.2019
9
65,000,000,000.00
25.07.2019
2
1,100,645.13
31.07.2019
12
75,000,000,000.00
Ukupno:
79
315,765,513,752.88



Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
09.07.2019
1
3,000,000.00
22.07.2019
77
6,325,000,000.00
Ukupno:
78
6,328,000,000.00