PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 02. 2020. do 14. 02. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.02.2020
79
3,769,846.00
04.02.2020
126
13,167,176.00
05.02.2020
126
441,330,545.00
06.02.2020
146
7,884,517.00
07.02.2020
67
5,067,229.00
10.02.2020
70
22,514,598.00
11.02.2020
115
21,803,979.00
12.02.2020
87
5,923,308.00
13.02.2020
86
13,718,001.00
14.02.2020
46
8,069,642.00
Ukupno:
948
543,248,841.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.02.2020
21
671,400.00
05.02.2020
48
267,203,920.64
Ukupno:
69
267,875,320.64
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.02.2020
1
500,709.28
05.02.2020
11
85,000,000,000.00
06.02.2020
11
7,570,136,668.32
11.02.2020
1
250,159.32
12.02.2020
9
65,000,000,000.00
Ukupno:
33
157,570,887,536.92
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.02.2020
45
4,500,000,000.00
07.02.2020
21
574,943,682.00
10.02.2020
105
5,977,802,253.26
14.02.2020
8
24,328,500.00
Ukupno:
179
11,077,074,435.26