PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 02. 2020. do 28. 02. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.02.2020
79
3,769,846.00
04.02.2020
126
13,167,176.00
05.02.2020
126
441,330,545.00
06.02.2020
146
7,884,517.00
07.02.2020
67
5,067,229.00
10.02.2020
70
22,514,598.00
11.02.2020
115
21,803,979.00
12.02.2020
87
5,923,308.00
13.02.2020
86
13,718,001.00
14.02.2020
46
8,069,642.00
18.02.2020
96
7,127,916.00
19.02.2020
53
3,909,885.00
20.02.2020
78
35,636,492.00
21.02.2020
60
27,295,924.00
24.02.2020
58
20,381,674.00
25.02.2020
74
16,034,036.00
26.02.2020
79
70,859,272.00
27.02.2020
88
14,307,422.00
28.02.2020
155
15,310,510.00
Ukupno:
1689
754,111,972.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.02.2020
21
671,400.00
05.02.2020
48
267,203,920.64
21.02.2020
1
4,099,440.00
26.02.2020
1289
215,511,300.00
Ukupno:
1359
487,486,060.64Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.02.2020
1
500,709.28
05.02.2020
11
85,000,000,000.00
06.02.2020
11
7,570,136,668.32
11.02.2020
1
250,159.32
12.02.2020
9
65,000,000,000.00
19.02.2020
8
55,000,000,000.00
20.02.2020
27
21,451,865,974.49
21.02.2020
1
549,941.23
25.02.2020
1
160,065.73
26.02.2020
7
60,000,000,000.00
27.02.2020
1
969,922.68
Ukupno:
78
294,024,433,441.05Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.02.2020
45
4,500,000,000.00
07.02.2020
21
574,943,682.00
10.02.2020
105
5,977,802,253.26
14.02.2020
8
24,328,500.00
Ukupno:
179
11,077,074,435.26