PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 03. 2020. do 31. 03. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.03.2020
72
21,005,018.00
03.03.2020
142
26,723,574.00
04.03.2020
217
6,292,197.00
05.03.2020
112
19,220,929.00
06.03.2020
81
7,602,789.00
09.03.2020
88
31,238,957.00
10.03.2020
121
7,551,399.00
11.03.2020
199
38,716,364.00
12.03.2020
78
78,112,500.00
13.03.2020
99
12,997,224.00
16.03.2020
122
62,584,095.00
17.03.2020
163
27,721,210.00
18.03.2020
66
95,962,451.00
19.03.2020
128
136,065,869.00
20.03.2020
120
16,548,810.00
23.03.2020
74
9,796,247.00
24.03.2020
139
16,968,849.00
25.03.2020
60
10,964,471.00
26.03.2020
28
2,600,874.00
27.03.2020
63
10,508,504.00
30.03.2020
87
8,891,107.00
31.03.2020
47
5,138,548.00
Ukupno:
2306
653,211,986.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.03.2020
33
6,980,000.00
03.03.2020
1
1,773,000.00
11.03.2020
106
239,292,000.00
17.03.2020
68
29,694,000.00
26.03.2020
23
81,474.00
Ukupno:
231
277,820,474.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.03.2020
1
4,011,035.00
04.03.2020
9
60,000,000,000.00
05.03.2020
1
200,004,014.06
06.03.2020
1
1,750,268.52
09.03.2020
1
4,011,770.00
10.03.2020
2
3,000,251.98
11.03.2020
9
70,000,000,000.00
12.03.2020
16
16,012,669,725.78
13.03.2020
1
3,999,828.55
17.03.2020
1
250,164.72
18.03.2020
5
25,000,000,000.00
19.03.2020
2
369,542.84
20.03.2020
1
999,739.40
24.03.2020
17
25,200,425,600.00
25.03.2020
1
10,000,000,000.00
27.03.2020
1
800,045.84
31.03.2020
3
1,003,520,000.00
Ukupno:
72
207,435,811,986.69Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.03.2020
1
15,000,000.00
09.03.2020
13
300,458,046.27
12.03.2020
2
8,337,083.50
20.03.2020
29
957,503,000.00
Ukupno:
45
1,281,298,129.77