PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 04. 05. 2020. do 29. 05. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.05.2020
52
2,759,334.00
05.05.2020
54
12,613,884.00
06.05.2020
46
5,462,321.00
07.05.2020
46
7,614,085.00
08.05.2020
27
1,143,281.00
11.05.2020
14
1,517,120.00
12.05.2020
39
14,358,738.00
13.05.2020
82
36,373,014.00
14.05.2020
72
8,146,947.00
15.05.2020
78
21,593,306.00
18.05.2020
75
9,438,241.00
19.05.2020
47
11,377,155.00
20.05.2020
74
10,605,876.00
21.05.2020
74
10,237,540.00
22.05.2020
69
5,763,510.00
25.05.2020
61
4,501,515.00
26.05.2020
84
14,438,711.00
27.05.2020
51
13,860,000.00
28.05.2020
83
17,912,783.00
29.05.2020
116
14,168,338.00
Ukupno:
1244
223,885,699.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
13.05.2020
58
73,692,480.00
Ukupno:
58
73,692,480.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.05.2020
6
5,519,365,476.24
06.05.2020
6
15,000,000,000.00
07.05.2020
8
25,950,293,869.50
13.05.2020
4
15,000,000,000.00
15.05.2020
1
300,214.89
20.05.2020
5
15,000,000,000.00
21.05.2020
2
3,085,608,000.00
25.05.2020
1
239,681.81
26.05.2020
1
2,700,085.95
27.05.2020
6
20,000,000,000.00
29.05.2020
5
7,630,126,080.00
Ukupno:
45
107,188,633,408.39Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
14.05.2020
8
22,925,000.00
25.05.2020
35
12,558,029.56
28.05.2020
2
5,800,000.00
Ukupno:
45
41,283,029.56