PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 08. 2020. do 31. 08. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.08.2020
50
5,308,085.00
04.08.2020
40
4,159,941.00
05.08.2020
30
1,658,356.00
06.08.2020
25
662,795.00
07.08.2020
65
3,977,273.00
10.08.2020
22
2,159,459.00
11.08.2020
34
3,021,795.00
12.08.2020
147
5,162,832.00
13.08.2020
50
6,094,952.00
14.08.2020
26
3,132,893.00
17.08.2020
39
54,636,048.00
18.08.2020
40
14,409,426.00
19.08.2020
49
663,589.00
20.08.2020
48
13,388,635.00
21.08.2020
26
1,636,024.00
24.08.2020
93
14,190,779.00
25.08.2020
55
3,576,844.00
26.08.2020
62
10,781,404.00
27.08.2020
84
29,379,878.00
28.08.2020
76
177,441,855.00
31.08.2020
67
74,937,750.00
Ukupno:
1128
430,380,613.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.08.2020
5
10,000,000,000.00
06.08.2020
4
2,999,715,000.00
12.08.2020
3
10,000,000,000.00
19.08.2020
2
9,000,000,000.00
20.08.2020
2
584,097,800.00
26.08.2020
3
13,000,000,000.00
27.08.2020
8
3,610,544,905.37
31.08.2020
1
900,191.25
Ukupno:
28
49,195,257,896.62Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
10.08.2020
1
10,946,331.78
14.08.2020
8
19,498,500.00
20.08.2020
53
873,176,175.00
Ukupno:
62
903,621,006.78