PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 11. 2018. do 16. 11. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2018
220
2,885,534.00
02.11.2018
164
11,985,537.00
05.11.2018
195
4,603,767.00
06.11.2018
139
3,328,572.00
07.11.2018
210
3,028,640.00
08.11.2018
213
3,742,600.00
09.11.2018
278
13,655,779.00
13.11.2018
244
29,214,742.00
14.11.2018
144
72,287,620.00
15.11.2018
92
16,728,229.00
16.11.2018
270
36,742,459.00
Ukupno:
2169
198,203,479.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2018
36
2,577,733.90
Ukupno:
36
2,577,733.90
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.11.2018
1
299,702.26
05.11.2018
1
149,888.31
07.11.2018
7
25,000,000,000.00
09.11.2018
1
399,776.34
13.11.2018
1
2,040,400.00
14.11.2018
11
21,800,000,000.00
16.11.2018
1
749,688.46
Ukupno:
23
46,803,639,455.37
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.11.2018
6
11,810,012.73
08.11.2018
2
3,088,869.99
09.11.2018
1
6,600,000.00
Ukupno:
9
21,498,882.72