PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 07. 2018. do 17. 07. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.07.2018
202
41,232,567.00
03.07.2018
203
36,381,816.00
04.07.2018
410
23,432,419.00
05.07.2018
249
11,794,672.00
06.07.2018
159
69,782,336.00
09.07.2018
57
6,594,858.00
10.07.2018
239
12,891,706.00
11.07.2018
129
2,505,504.00
12.07.2018
286
21,359,402.00
13.07.2018
119
8,982,410.00
16.07.2018
57
2,779,774.00
17.07.2018
80
9,222,458.00
Ukupno:
2190
246,959,922.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.07.2018
3
729,600.00
04.07.2018
2
95,000.00
Ukupno:
5
824,600.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.07.2018
1
299,877.96
04.07.2018
16
85,000,000,000.00
10.07.2018
2
847,339.30
11.07.2018
14
80,000,000,000.00
12.07.2018
12
7,463,218,411.00
17.07.2018
1
719,990.49
Ukupno:
46
172,465,085,618.75
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.07.2018
1
390,947.60
06.07.2018
1
42,532,344.00
13.07.2018
1
1,350,000.00
Ukupno:
3
44,273,291.60