PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 09. 2019. do 13. 09. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.09.2019
19
578,345.00
03.09.2019
63
1,956,243.00
04.09.2019
111
24,586,579.00
05.09.2019
59
6,729,108.00
06.09.2019
76
6,781,441.00
09.09.2019
61
7,975,549.00
10.09.2019
46
2,602,328.00
11.09.2019
208
56,685,458.00
12.09.2019
120
31,573,404.00
13.09.2019
113
10,493,841.00
Ukupno:
876
149,962,296.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.09.2019
584
44,409,042.18
06.09.2019
6
1,490,000.00
Ukupno:
590
45,899,042.18
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.09.2019
14
80,000,000,000.00
05.09.2019
17
8,487,260,404.35
11.09.2019
11
70,000,000,000.00
Ukupno:
42
158,487,260,404.35
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.09.2019
1
4,200,000.00
05.09.2019
6
21,530,555.00
11.09.2019
27
1,500,000,000.00
Ukupno:
34
1,525,730,555.00