PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 07. 2020. do 09. 07. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.07.2020
139
17,333,722.00
02.07.2020
30
6,605,912.00
03.07.2020
74
8,166,897.00
06.07.2020
115
31,371,295.00
07.07.2020
37
1,567,016.00
08.07.2020
44
10,466,290.00
09.07.2020
105
9,205,511.00
Ukupno:
544
84,716,643.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.07.2020
7
30,000,000,000.00
03.07.2020
1
930,143.40
06.07.2020
1
2,562,692.00
07.07.2020
1
499,967.14
08.07.2020
5
35,000,000,000.00
09.07.2020
4
5,986,758,770.76
Ukupno:
19
70,990,751,573.30
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.07.2020
1
3,400,000.00
Ukupno:
1
3,400,000.00