PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 05. 2018. do 18. 05. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.05.2018
210
2,202,152.00
04.05.2018
194
3,099,490.00
07.05.2018
133
1,844,645.00
08.05.2018
210
4,566,518.00
09.05.2018
200
3,228,999.00
10.05.2018
214
14,884,410.00
11.05.2018
271
4,998,569.00
14.05.2018
254
3,455,932.00
15.05.2018
138
4,541,260.00
16.05.2018
132
3,296,023.00
17.05.2018
331
23,650,163.00
18.05.2018
429
18,979,783.00
Ukupno:
2716
88,747,944.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
09.05.2018
152
227,700,000.00
11.05.2018
8
9,390,000.00
Ukupno:
160
237,090,000.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.05.2018
14
70,000,000,000.00
09.05.2018
18
100,000,000,000.00
10.05.2018
15
10,028,280,981.84
16.05.2018
15
50,000,000,000.00
17.05.2018
7
15,812,131,194.20
18.05.2018
1
150,329.34
Ukupno:
70
245,840,562,505.38
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.05.2018
1
432,099.98
11.05.2018
1
5,097,916.67
14.05.2018
2
6,395,347.08
18.05.2018
36
637,418,950.00
Ukupno:
40
649,344,313.73