PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 01. 2020. do 17. 01. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2020
154
25,560,513.00
06.01.2020
139
9,674,228.00
08.01.2020
1
660,749,073.00
10.01.2020
110
9,590,836.00
13.01.2020
102
47,806,420.00
14.01.2020
92
4,251,911.00
15.01.2020
94
18,581,573.00
16.01.2020
33
6,220,493.00
17.01.2020
182
13,461,247.00
Ukupno:
907
795,896,294.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
17.01.2020
3
13,322,100.00
Ukupno:
3
13,322,100.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
08.01.2020
10
110,000,000,000.00
14.01.2020
1
130,478.13
15.01.2020
10
100,000,000,000.00
16.01.2020
2
1,500,015.12
Ukupno:
23
210,001,630,493.25
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
08.01.2020
1
180,000.00
13.01.2020
96
6,750,000,000.00
16.01.2020
1
4,000,000.00
17.01.2020
57
3,635,239,875.00
Ukupno:
155
10,389,419,875.00