PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 10. 2017. do 16. 10. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.10.2017
321
12,231,210.00
03.10.2017
200
9,029,024.00
04.10.2017
165
3,501,348.00
05.10.2017
269
4,948,911.00
06.10.2017
293
4,868,794.00
09.10.2017
240
12,077,250.00
10.10.2017
252
30,300,646.00
11.10.2017
127
3,503,572.00
12.10.2017
345
16,778,104.00
13.10.2017
201
8,698,351.00
16.10.2017
172
65,329,641.00
Ukupno:
2585
171,266,851.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
12.10.2017
16
16,176,000.00
16.10.2017
128
7,816,748.97
Ukupno:
144
23,992,748.97
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.10.2017
2
1,120,627.26
04.10.2017
15
89,100,000,000.00
05.10.2017
1
249,959.96
06.10.2017
1
1,000,000,027.22
11.10.2017
18
90,000,000,000.00
12.10.2017
3
2,200,392.57
Ukupno:
40
180,103,571,007.01
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.10.2017
1
477,898.59
11.10.2017
1
20,000,000.00
Ukupno:
2
20,477,898.59