Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa

21 - 40 oд 63
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге осигурања за потребе Централног региста, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 06/2016 17.05.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге обезбеђења за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 05/2016 10.05.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - Замена батерија на УПС у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 04/2016 18.04.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге одржавања хигијене у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности - ЈНМВ 03/2016 12.04.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара-Електрична енергија за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 02/2016 23.03.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара-Канцеларијски материјал по партијама за потребе Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности - ЈНМВ 01/2016 07.03.2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга - обављање здравственог систематског прегледа запослених у ЦРХоВ-ЈНМВ 16/2015 14.09.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга обезбеђења ЈНМВ 15 /2015 16.07.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара хардвер и софтвер за backup ЈНМВ 14/ 2015 26.06.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга обезбеђења ЈНМВ 13/2015 05.06.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара-Windows серверски ОС-ЈНМВ 10/2015 01.06.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности адвокатских услуга ЈНМВ12/ 2015 28.05.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара VMWARE ЈНМВ 11 2015 27.05.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга осигурања ЈНМВ 09 /2015 21.05.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара Сервер за виртуелиацију ЈНМВ 06/2015 28.04.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга хигијене ЈНМВ 08/2015 22.04.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара електрична енергија ЈНМВ 04 /2015 30.03.2015.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара канцеларијског материјала ЈНМВ 03/2015 11.02.2015.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење поунуда за набавку закупа пословног простора ЈН 01/2015 29.01.2015.
Позив за подношење понуда за набавку добара storage система ЈН 19/2014 24.12.2014.