Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa

41 - 60 oд 63
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности мрежни firewall ЈНМВ 18/2014 28.08.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за набавку услуга одржавање рачунарске мреже ЈН 10/2014 15.08.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавање рачунарске мреже ЈН 10/2014 14.07.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга одржавања серверског и storage система ЈН 09 2014 14.07.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуге обављање здравственог систематског прегледа запослених ЈНМВ 17 2014 06.06.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга обезбеђења ЈНМВ 16/2014 30.05.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара- AC и DC кондензатора и уградње на УПС уређај ЈНМВ 15/2014 28.05.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара- Windows серверски ОС - ЈНМВ 14 2014 14.05.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга-адвокатске услуге ЈНМВ 13/2014 13.05.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара-сервери за виртуелизацију ЈНМВ 11/2014 13.05.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности за услуге осигурања ЈНМВ 12/2014 06.05.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга чишћења канцеларија ЈНМВ 06/2014 18.03.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности по партијама добара канцеларијски материјал ЈНМВ 02/2014 04.03.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - прехрамбени артикли и пића ЈНМВ 01 2014 11.02.2014.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара десктоп рачунари ЈНМВ 17/2013 07.11.2013.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара CISCO софтвер ЈНМВ 16/2013 10.10.2013.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара CISCO опрема ЈНМВ 15/2013 10.10.2013.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга чишћења канцеларија ЈНМВ 14/2013 13.08.2013.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга потпуно каско осигурање моторног возила ЈНМВ 13 2013 14.06.2013.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара прехрамбени артикли и пића ЈНМВ 11 2013 12.06.2013.