30.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ZIMPA AD UB

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv za sednicu skupstine akcionara 2020 Zimpa AD digital sign (1).pdf