29.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VODA VRNJCI AD VRNJAČKA BANJA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d.- Vrnjačka Banja.pdf