04.04.2018.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AK KOMPRESOR a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «AK KOMPRESOR» a.d. Beograd od 09.03.2018. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «AK KOMPRESOR» a.d. Beograd od 02.04.2018. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko «AK KOMPRESOR» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AK KOMPRESOR a.d. Beograd.pdf