12.02.2021.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca “GOŠA MONTAŽA“ a.d. Beograd od 04.08.2020 godine, na osnovu Odluke Izvršnog odbora izdavaoca “GOŠA MONTAŽA“ a.d. Beograd, od 02.02.2021. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana „M & V Investments“ a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo “GOŠA MONTAŽA“ a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD.pdf