11.09.2019.

Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd

0214_190910115859_001.pdf