13.02.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća III i IV anuiteta za XVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Prevremena isplata 3 i 4 anuiteta 18 emisije kratkoročnih obveznica GraditeljBeograd ad Beograd.pdf