06.07.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PP BUDUĆNOST a.d. Čurug

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «POSLOVNI SISTEM GLOBAL SEED» d.o.o. Čurug, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «PP BUDUĆNOST» a.d. Čurug.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PP BUDUĆNOST a.d. Čurug.pdf