24.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca WVP FUND MANAGEMENT AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

WVP FUND skupština.pdf