05.09.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EBRD LONDON

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Raiffeisen banka“ a.d. Beograd

Obavestenje o isplati kupona.pdf