11.01.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIL BROKER AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dil broker“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu Skupstinu akcionara-BDD Dil broker 001.pdf