02.04.2021.

XXXII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „GRADITELJ-BEOGRAD" a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji korporativnih obveznica izdavaoca „GRADITELJ-BEOGRAD" a.d. Beograd, na osnovu zahteva agenta emisije „DUNAV STOCKBROKER“ a.d. Beograd

Obaveštenje o izdavanju 32 emisije kratkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad Beograd0079.pdf