14.10.2020.

Isplata dividende za preferencijalne akcije izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 27.04.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Banka Poštanska štedionica» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «AMS OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, vrši isplatu dividende preferencijalnih akcija vlasnicima hartija od vrednosti dana 15.10.2020. godine.

Isplata dividende za preferencijalne akcije izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.pdf