03.08.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ČELIK a.d. Bački Jarak

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «PROMIST» d.o.o. Novi Sad, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «ČELIK» a.d. Bački Jarak.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ČELIK a.d. Bački Jarak.pdf