09.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MSK AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

MSK a.d. Kikinda_Poziv vanredna sednica skupstine.pdf