13.09.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS a.d. Kikinda

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

MSK AD Kikinda_Poziv sa dnevnim redom za 67 Skupštinu akcionara.pdf