29.01.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AIK BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

AIK Banka - Sazivanje Skupštine akcionara.pdf