30.03.2018.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE a.d. Vranje

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-452/5-18 od 30.03.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «BRITISH AMERICAN TOBACCO LIMITED» iz Londona, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE» a.d. Vranje.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE a.d. Vranje.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE a.d. Vranje.pdf