24.11.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu odluka izdavaoca «TELEKOM SRBIJA» a.d. Beograd: Odluka Nadzornog odbora od 15.10.2020. godine, Odluka Izvršnog odbora od 16.10.2020. godine i zahteva podnetog od strane člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 24.11.2020. godine izvršio isplatu dividende za izdavaoca «TELEKOM SRBIJA» a.d. Beograd, za 4.782.493 akcionara, u ukupnom neto iznosu 480.311.870,52 dinara.