03.03.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Stara Pazova

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «NAPREDAK» a.d. Stara Pazova od 08.02.2017. godine, Odluke Odbora direktora izdavaoca «NAPREDAK» a.d. Stara Pazova od 22.02.2017. godine, kao i zahteva od člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «NAPREDAK» a.d. Stara Pazova, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Stara Pazova.pdf