05.12.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «BANAT 1894» d.o.o. Vršac, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «KOMANIJA TAKOVO» a.d. Gornji Milanovac.

Prinudni otkup akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac.pdf