25.11.2021.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I kupona i glavnice XXXI emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati 31 emisije kratkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad Beograd pre roka dospeća.pdf