13.04.2017.

XX emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" d.o.o. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" d.o.o. Novi Sad, na osnovu zahteva agenta emisije „DUNAV STOCKBROKER“ a.d. Beograd

Instel Inženjering doo Novi Sad obaveštenje o izdavanju XX emisije kratkoročnih obveznica 341.pdf