28.11.2019.

Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca AUTO KUĆA KOMPRESOR a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv Vanredna Kompresor 30 12 2019. el. potpisan.pdf