29.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GALENIKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Poziv za VIII redovnu sednicu skupštine akcionara Galenike a.d. Beograd.pdf