29.12.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BUDUĆNOST a.d. Bačka Palanka

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je SLOBODAN RADUN iz Novog Sada, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «BUDUĆNOST» a.d. Bačka Palanka.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BUDUĆNOST a.d. Bačka Palanka.PDF