30.06.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA SLOBODNA ZONA BEOGRAD AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

1-Odluka o sazivanju i objavljivanju saziva redovne sednice Skupstine akcionara za 31.07.2020.g..PDF