04.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

Poziv za sazivanje Skupstine drustva Valjaonica bakra Sevojno.pdf