18.04.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL a.d. Bačka Topola

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «TOPOLA UNIVERZAL» a.d. Bačka Topola od 24.06.2016. godine, Odluke Odbora direktora izdavaoca «TOPOLA UNIVERZAL» a.d. Bačka Topola od 07.04.2017. godine, kao i zahteva od člana «Tandem Financial» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «TOPOLA UNIVERZAL» a.d. Bačka Topola, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL a.d. Bačka Topola.pdf