01.07.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv akcionarima za ponovljenu XIV redovnu sednicu Skupštine akcionara.pdf