27.11.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRBIJAPUT AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziva za van. Skupštinu akcionara Srbijaput.pdf