05.11.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA a.d. Bačka Topola

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Poziv akcionarima .pdf