08.03.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METALAC HOME MARKET AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“a.d. Beograd

Poziv potpisan Metala Home Market ad.pdf