10.02.2017.

XXV emisija korporativnih obveznica izdavaoca „GRADITELJ-BEOGRAD" a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca „GRADITELJ-BEOGRAD" a.d. Beograd, na osnovu zahteva agenta emisije „DUNAV STOCKBROKER“ a.d. Beograd

Graditelj izdavanje XXV emisije kratkoročnih obveznica 307.pdf