08.06.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FARMACOOP a.d. Kać

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Convest“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara Farmacoo.pdf