11.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca UGOPROM AD NOVI KNEŽEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem Financial“ a.d. Novi Sad

Poziv Ugoprom.pdf