05.10.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca INSTITUT ZA STRANE JEZIKE a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «INSTITUT ZA STRANE JEZIKE» a.d. Beograd od 23.06.2017. godine, Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «INSTITUT ZA STRANE JEZIKE» a.d. Beograd od 02.10.2017. godine, kao i zahteva od člana «Tezoro broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «INSTITUT ZA STRANE JEZIKE» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca INSTITUT ZA STRANE JEZIKE a.d. Beograd.pdf