29.11.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca SLOGA a.d. Zrenjanin

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je RACA DRAGAN iz Zrenjanina, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «SLOGA» a.d. Zrenjanin.

Prinudni otkup akcija izdavaoca SLOGA a.d. Zrenjanin.pdf