30.06.2020.

Obaveštenje o ispravci poziva Skupštine akcionara izdavaoca VD DUNAV AD BAČKA PALANKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

VPDU- Poziv za sednicu skupstine - tehnicka ispravka 30 07 2020-potpisan.pdf