12.10.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU POLET HRTKOVCI - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 314.347 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPLTHE82942 izdavaoca AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU POLET HRTKOVCI - U STEČAJU (MB: 08238103), usled zaključenog stečajnog postupka.