02.10.2017.

Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za V emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PAPIR KONFEKS d.o.o. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „ABC BROKER“ a.d. Beograd

Obaveštenje o dospeću pako05.pdf